Over de SSC

Vertel me meer over de Sailhorse Ik wil direct lid worden

Leden van de SSC kunnen inloggen en in de toekomst gebruik maken van extra functies op de website. Wel lid, maar nog geen gebruikersnaam en wachtwoord? Neem contact op met het secretariaat

Agenda

Informatie

Zeilen is een leuke bezigheid, nog leuker is voor vele zeilers om tegen elkaar te gaan wedstrijdzeilen, om zo het maximale uit hun boot te halen. Om te kunnen deelnemen aan zogenaamde open wedstrijden (onder auspiciën van het Watersportverbond) zijn er slechts twee factoren bepalend, registratie als wedstrijdboot en een startlicentie voor de stuurman. Voor onderlinge wedstrijden is dit overigens niet nodig.

Registratie als wedstrijdboot
Het begint er mee dat een wedstrijdboot gemeten dient te zijn. Bij goedkeuring ontvangt men een certificaat. Dit certificaat dient daarna jaarlijks verlengd te worden. Meer over het meten vind u hier op de website van het Watersportverbond. Overigens helpt de SSC u graag bij de meting van uw Sailhorse. Daarvoor kunt u terecht bij de commissaris technische zaken, technischezaken@sailhorse.nl .
De boot die opgegeven wordt bij een wedstrijd dient op de lijst ‘Geldige Certificaten’ voor te komen. De bootregistratie is actueel en zichtbaar op de website van het Watersportverbond. Onder deze link klikt u achter ‘Klasse’ in een keuzemenu Sailhorse aan.

Bij 3 jaar achtereenvolgend niet verlengen van de registratie als wedstrijdboot moet uw Sailhorse opnieuw gemeten worden. Is een boot eenmaal geregistreerd, dan vindt automatisch een verlenging plaats, tenzij voor 1 december in het voorafgaande jaar de registratie is opgezegd.

Registratie als stuurman / startlicentie
Alle meetbriefhouders krijgen, mits zij geregistreerd staan als lid van een watersportvereniging aangesloten bij het Watersportverbond, bij hun jaarlijkse verlenging zowel hun jaarregistratie als de startlicentie. De SSC is in deze zin geen watersportvereniging.

 

Registratie als bemanning / bemanningslicentie

Ook andere personen die willen deelnemen aan wedstrijden en die niet zelf een boot bezitten c.q. meetbriefhouder zijn, kunnen (op basis van lidmaatschap) een startlicentie verkrijgen. Voor bemanningsleden is er een bemanningslicentie. Voor kennismakers is er een aparte kennismakingslicentie die voor een (in dagen aaneengesloten) wedstrijdserie aangeschaft kan worden. 

 

Waar kan ik zien of ik een start- of bemanningslicentie heb?
De actuele lijst van licentiehouders is zichtbaar op het afgeschermde deel van de internetsite van het Watersportverbond, waarop de leden via hun ledenkaartnummer kunnen inloggen.